Fighting the Corruption! - My Two Wars - the Hungarian Mafia and Banking Scandal Machines

Thursday, May 26, 2011

Cseroki bölcsesség


Cseroki bölcsesség

Két farkas

Egy este egy öreg cseroki arról a csatáról mesélt az unokájának, amely az
emberekben zajlik. Azt mondta, „Fiam, mindannyiunkban csata dúl két farkas között.  
Egyikük a Gonosz.  Ez a harag, irigység, féltékenység, bánat, sajnálat,
kapzsiság, gőgösség, önsajnálat, bűn, megsértődés,
kisebbrendűség, hazudozás, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego.

A másik a Jó.  Ez az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, szerénység, kedvesség, jóindulat,
együttérzés, nagylelkűség, valóság, részvét és hűség."

Az unoka egy percig gondolkodott, és akkor azt kérdezte a nagyapjától,
"Melyik farkas győz?"

Az öreg cseroki válasza egyszerű volt, „Az, amelyiket táplálod."

1 comment: